Teme konferencije

 Županja, 14.10.2017., 12h - 14h „Perspektive razvoja županjske (HR) i oraške (BiH) Posavine“

 1. Demografija,
 2. Zapošljavanje mladih,
 3. Investicije u malo i srednje poduzetništvo,
 4. Uloga i značaj lokalnih i regionalnih razvojnih agencija,
 5. Ideje za prijave projekata za financiranje od EU fondova,
 6. Projekti prekogranične suradnje HR - BiH,
 7. Razvoj visokog školstva i obrazovanja odraslih prema potrebama tržišta rada,
 8. Ulaganja u IT sektor i zapošljavanje mladih,
 9. Perspektive razvoja OPG-ova,
 10. Perspektive razvoja turizma.
 11. Strateški projekti županije VSŽ