Prezentacije s konferencije

dr.sc.Marin Sopta-Odnos Hrvata u domovini i izvan nje i perspektive

Doc. dr. sc. Blanka Orsolić-Uloga i značaj tijela javne uprave na razvoj poduzetništva s osvrtom na radni moral i etiku javnih službenika

dr.sc.Marko Mijatovic-Visoko skolstvo i obrazovanje odraslih, naspram potreba trzista rada sada i u buducnosti u ovom kraju

Ilija Cota,mag.iur. -Uloga Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske zupanije Hrast

mr.sc. Davor Huska-Financijska sredstva Ministarstva i EU fondova raspoloziva Slavoniji i ovom kraju

prof.dr.sc.Dražen Zivic-Suvremene demografske prilike u zupanjskoj Posavini (1991. – 2016.) izazovi i perspektive

 


Video -Sara Škrobo,
Tour Croatia


Najavni video konferencije

Autori radova u potpunosti odgovaraju za sadržaje koje su koristili u svom radu (glazba, fotografije, tekstovi i slično) te možebitno kršenje tuđih autorskih prava.

Autori radova dozvoljavaju objavljivanje radova na web stranici Međunarodnog stručno-znanstvenog skupa “Perspektive razvoja županjske (HR) i oraške (BIH) Posavine www.konferencija-zupanja2107.eu.

Sva prava zadržavaju autori rada. Zabranjeno je svako neovlašteno kopiranje ili upotrebljavanje prezentacija ili njihovih dijelova.

Stavovi i mišljenja objavljena u radovima predstavljaju stavove i mišljenja samih autora, ali ne i organizatora konferencije, te programskog i organizacijskog odbora.

govor-mr-sci-oreskovic
Zaključci stručno- znanstvenog skupa glavni urednik programskog odbora- mr. sc. Branislav Orešković